Vändtia regler: Guide för hur du spelar kortspelet

Hjärter 10 illustrerar kortspelet vändtia regler och hur man spelar.

Vändtia är ett klassiskt kortspel för 2-8 spelare och kallas ibland även för spansk skitgubbe. Spelet är enkelt utformat och är lätt att förstå för nya spelare, vilket har gjort det till ett av de populäraste kortspelen i Sverige.

Här nedan hittar du regler och hur du spelar vändtia, samt vanliga variationer av spelet som kan förekomma.

Innehållsförteckning

Given - Dela ut kort i vändtia

Kortleken blandas och delas sedan ut enligt klockans håll. Varje spelare får totalt 9 kort, där de 3 första korten ska läggas nervända och därefter läggs 3 kort ovanpå dessa. Sedan får varje spelare även 3 kort att hålla i handen.

Spelets start - Byta kort

När spelet startar får man börja med att byta ett eller flera av de uppvända korten nedanför sig mot korten man har i handen. Man vill gärna ha så bra kort som möjligt nedlagda för att kunna vara stark i slutet av spelet. 

Det finns även två variationer av reglerna när det gäller hur man får byta:

Lägga kort av samma valör på varandra: Låt säga att du har två likadana kort, som t.ex. två sjuor, då kan du lägga dessa ovanpå varandra för att kunna dra upp kort från högen (man ska alltid ha minst tre kort på handen).

Lägga kort av samma valör på andras kort: En annan variation är att du även får lägga på andra spelares kort. Låt säga att det ligger en femma nedlagd hos en motspelare och du har en femma på handen, då kan du lägga den ovanpå motspelarens femma och sedan dra ett kort från högen för att få chans till ett bättre kort.

Spelets gång - Så spelar man vändtia

När alla spelare är nöjda och klara med att justera de nedlagda korten börjar spelet. Spelaren med lägst kort börjar att lägga ut och plockar därefter upp ett kort från högen, därefter fortsätter turen enligt klockans håll.

Man ska hela tiden lägga samma valör eller högre än vad som ligger på bordet. Har man inte möjlighet till det får man dra ett kort från högen och chansa. Funkar inte det får man plocka upp hela högen som dittills lagts ut.

Det finns även ett par regler och specialkort att hålla koll på:

– Tior: En tia vänder bort hela den utlagda högen och kan läggas på vilket kort som helst. Korten som vänts bort används inte mer under spelets gång, utan läggs undan. Spelaren som lade tian får lägga en gång och kan då välja vilket kort som helst.

– Tvåor: Ett specialkort som sänker värdet till två, vilket innebär att det går att lägga alla kort därefter. En tvåa kan läggas på alla kort. En variant är att spelaren som lagt kortet inte får lägga igen, utan att det är nästa spelares tur. Medan en annan version är att spelaren får lägga på nytt. Vi anser att det är nästa spelares tur.

– Flera av samma valör: Om du har två eller flera likadana kort så får dessa läggas på varandra. Sitter du t.ex. på två nior kan du lägga dessa och plocka två kort från chanshögen.

– Fyra lika: Om det ligger fyra likadana kort överst så vänds korthögen och spelaren får lägga på nytt, precis som när en 10:a läggs. Detta kan ske antingen om man har fyra likadana på handen (för att man fått plocka upp högen) eller om det exempelvis ligger två fyror lagda och du har två fyror på handen, då kan du lägga dessa ovanpå och vända högen.

Spelets avslut - Så vinner man vändtia

När korten i chanshögen har tagit slut så spelar man först ut alla korten i handen. Därefter börjar man spela de uppvända korten som ligger på borden och man får själv välja i vilken ordning. När de är utspelade börjar man att spela de dolda korten som legat upp och ner.

Kan man inte lägga med något av korten man tar upp från bordet så får man precis som under spelets gång ta upp hela utspelshögen och spela dessa kort innan man fortsätter med de nedlagda korten från bordet.

Den spelare som först blivit av med alla kort från handen och bordet vinner. De andra spelarna kan välja att spela vidare för att få fram en förlorare, som då brukar kallas skitgubbe (för de som benämner detta spelet som spansk skitgubbe).

Vanliga frågor om kortspelet vändtia

En regel som många väljer att använda är att man inte får gå ut på en tvåa, tia eller ess i vändtia och spansk skitgubbe, även om det är det sista dolda kortet man tar upp. 

Förslagsvis bestämmer man innan spelomgången börjar hur man vill göra. Om någon försöker gå ut med en tvåa, tia eller ess kan man välja att denne antingen förlorar eller tvingas ta upp hela utspelshögen som ligger.

En variation som finns är att man spelar med instick, dvs att lägger någon t.ex. en sjua och du har en sjua på handen också så kan du lägga den ovanpå även om det inte är din tur.

Vi skulle säga att detta inte är en så vanlig variation av vändtia och för att detta ska gälla ska man komma överens om det innan spelets början.