Chicago regler – Både standard & valfria spelregler

Chicago regler - Lär dig att spela kortspelet Chicago.

Chicago är ett kortspel som, tvärtemot vad många tror, inte kommer från staden Chicago. Eller ens från USA överhuvudtaget. Faktum är att det är ett svenskt kortspel som uppfanns i slutet på 70-talet eller början på 80-talet.

Spelet är en blandning av klassisk stötpoker med poängräkning. Det är både enkelt att lära sig och roligt att spela.

Innehållsförteckning

Börja såhär i kortspelet Chicago

Utse en spelare till giv. Den personen börjar sedan med att ge spelaren till vänster ett kort och fortsätter sedan medsols med att ge varje spelare ett kort. Utdelningen av kort är över när alla fått fem kort var.

Alla spelare får nu några ögonblick att se över sin hand och sedan välja ett eller flera kort att kasta. När alla är klara så får nu spelaren till vänster om given säga hur många nya kort han eller hon vill ha. Lika många som kastats naturligtvis. När alla har fått nya kort så kontrollerar man vem som har högst hand och poäng delas ut enligt listan lite längre ned.

Spelarnas händer kontrolleras tre gånger – en gång efter ett första och ett andra byte och sedan efter att utspelet har gjorts. Mer om detta längre ner.

Chicago poker poäng

Den som är giv antecknar poängen efter varje byte. Alternativt kan man enas i förväg om att en och samma spelare sköter poängen genom hela spelet. Notera att endast en spelare får poäng varje gång – den som har den högsta handen. Nedan är poängen för olika kombinationer av kort:

  • Royal straight flush ger automatisk seger
  • “Vanlig” Royal flush ger 20 poäng
  • Färgstege ger 11 poäng
  • Fyrtal ger 8 poäng (eller nollställning av övriga spelares poäng)
  • Kåk ger 6 poäng
  • Färg ger 5 poäng
  • Stege ger 4 poäng
  • Triss ger 3 poäng
  • Två par ger 2 poäng
  • Ett par ger 1 poäng

Utspel i Chicago spelregler

Efter att alla spelare har genomfört ett tredje byte så noterar man inga poäng direkt. Istället är det dags för det man i Chicago kallar för utspel. Det är helt enkelt en runda med stick. Det finns inga trumf och man måste följa färg. Kan man inte följa färg så är det okej att saka valfritt kort (lägga det upp och ner).

Utspelen med stick inleder vanligtvis den som sitter till vänster om given.

Den som tar hem varje stick får börja lägga ut första kortet i nästa runda. Så fortsätter man till alla lagt i en femte och sista omgång. Den som tar hem det sista sticket får automatiskt fem poäng. Om den personen samtidigt går ut på en tvåa (som är spelets lägsta kort) så får denne istället tio poäng.

Efter att utspelet är klart noterar den som för poäng också vem som får poäng för bästa hand.

Säga Chicago

Begreppet att “säga Chicago” betyder att en spelare som tror särskilt mycket på sin hand inför utspelet säger ordet Chicago kort och gott inför utspelet. När en spelare har sagt Chicago så betyder det att den personen måste inleda den första rundan, oavsett var denne sitter i ordningen. Sedan måste den personen också vinna varje stick utan undantag. Om någon annan lyckas bryta sig in och ta ett stick så förlorar den som sagt Chicago automatiskt 15 poäng.

Det är därför mycket viktigt att ha en mycket bra hand, gärna med många höga kort av samma färg. Om man lyckas spela Chicago kortspel utspel framgångsrikt, alltså utan att förlora något stick, så får den istället 15 poäng.

Ifall det inte har framgått i beskrivningen ovan så är det värt att understryka att det är bra att ha ordentligt på fötterna innan man säger Chicago. Den som säger det får en chans att tjäna ett stort antal poäng. Men den tar också en risk i och med att samma antal poäng kan försvinna.

Köpstopp i Chicago

Enligt de flesta Chicago regler så infaller det man kallar för ett köpstopp för den spelare som kommer upp i 45 poäng. Här förekommer det en hel del variation, och inget är hugget i sten.

Om man efter en gemensam överenskommelse mellan spelare till exempel överenskommer att köpstopp infaller vid 40 poäng så kan man räkna med att spelet tar längre tid. Speciellt gäller det mot slutet av spelet. Om man istället bestämmer en högre gräns så går spelet fortare.

Ett köpstopp innebär att den som uppnått poängen inte längre får byta sina kort. Den spelaren måste istället vara nöjd med den hand som han eller hon fått av given.

Vem vinner i Chicago?

Den som vinner är den spelare som först kommer upp till 53 poäng. Med tanke på att den gränsen ligger ett par poäng över köpstopp så kan man räkna med att det blir ett långsamt avancemang från att ha landat på en poäng strax över köpstoppet.

Ett betydligt mer gynnsamt läge är att få en bra hand vid en poänggräns strax under köpstoppet och därifrån säga Chicago med lyckosam utgång. I det läget är ju såklart risken större och fallet mer nesligt naturligtvis.

Varianter av kortspelet Chicago

Som vi tidigare har nämnt så finns det möjligt att variera spelet med egna bestämmelser. Det enda viktiga är så klart alla deltagare är överens om vilket som gäller i just ert spel.

En vanlig regel, som många också väljer bort, är möjligheten att byta ut alla sina kort utanför de vanliga byten som ingår i varje runda innan utspelet. De som spelar med dessa gratis byten brukar bestämma att om en spelare får alla fem kort under valören tio får byta ut dem på en gång.

Det går då till så att den som fått alla under tio visar given sina kort på en gång, varpå denne får fem nya på en gång.

En annan valfri regel är den som säger att en spelare som bara vill byta ett av sina kort får välja mellan två. Det brukar gå till så att spelaren först kastar det kort denne vill byta. Sedan visar given ett öppet kort för spelaren och frågar om denne vill ha det. Alla andra spelare ser då också kortet.

Om spelaren accepterar kortet så har övriga spelare en viss information om den spelarens hand. Tackar spelaren nej så får den istället ett kort med baksidan upp, som vid ett vanligt byte.